Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 07:28:38
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Mezinárodní ekonomie

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Ludmila Pichaničová, CSc.

Anotace

Cílem kurzu je podat základní přehled o vývoji vztahů národní ekonomiky s ekonomikou světovou v širších souvislostech, stejně tak jako podat přehled o dopadu ekonomického vývoje ve světě na národní ekonomiku a rozhodování ekonomických subjektů. Studenti se rovněž seznámí se základními pojmy a kategoriemi mezinárodní ekonomie. Předmět umožňuje hlouběji pochopit problémy mezinárodní ekonomie a rozvíjí ekonomické myšlení studentů. Výklad je zaměřen zejména na vysvětlení jednotlivých teorií mezinárodního obchodu, forem a účinnosti mezinárodních obchodních politik, dále na problematiku měnových kurzů, vývoj mezinárodních měnových systémů a mezinárodních měnových institucí. Součástí kurzu jsou i teorie platební bilance a procesy vyrovnávání platební bilance a devizových rezerv CB.

Sylabus

1. Teorie mezinárodního obchodu - historický kontext.
2. Teorie absolutních a komparativních výhod ( D.Hume,D. Ricardo)
3. Standardní model obchodu
4. Heckscher-Ohlinův model mezinárodního obchodu, Stolperův a Samuelsonův teorém o změně světových cen.
5. Přehled vybraných alternativních modelů mezinárodního obchodu.
6. Výnosy z rozsahu, mezinárodní obchod a nedokonalá konkurence.
7. Teorie obchodní politiky.Překážky obchodu � tarifní a netarifní překážky obchodu.
8. Vnější ekonomická rovnováha. Platební bilance a její vyrovnávání reálným měnovým kurzem
9. Mezinárodní pohyb výrobních faktorů (práce a kapitálu).Nadnárodní společnosti a mezinárodní úvěry.
10.Měnové trhy a měnové kurzy. Klasifikace systémů měnových kurzů,efektivní kurzy, depreciace,apreciace,devalvace,revalvace.
11.Formování měnových kurzů
12.Mundell-Flemingův model otevřené ekonomiky.
13.Fixní vs. flexibilní měnové kurzy a koordinace ekonomických politik
14.Mezinárodní měnový systém, brettonwoodský,postbrettonwoodský (jamajský),evropský měnový systém.

Literatura

Z CIHELKOVÁ, E. Světová ekonomika : nové jevy a perspektivy [Praha] Beck 2001 80-7179-311-6.
Z Neuman,P,Žamberský,P.,Jiránková,M.:Mezinárodní ekonomie Praha, Grada, 2010 978-80-247-3276-3.
D ŠŤASTNÝ, D. Mezinárodní obchod : teorie a politika Praha Oeconomica 2004 80-245-0805-2.
D APPLEYARD, D. R. -- FIELD, A. J. International economics Boston McGraw-Hill 2001 0-07-231514-8.
D KRUGMAN, P. R. -- OBSTFELD, M. International economics : theory and policy Reading Addison-Wesley 2000 0-321-07727-X
D SALVATORE, D. International economics : trade and finance Hoboken John Wiley & Sons 2011 978-0-470-50582-3.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi