Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 21:12:54
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vědecká žurnalistika

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant RNDr. Jan Havlík, Ph.D.
Mgr. Pavel Kasík

Anotace

Předmět seznámí studenty se specifiky žurnalistické praxe v oblasti vědy. Studenti získají nejen praktické vědomosti ohledně jednotlivých žurnalistických žánrů, naučí se i základy fotografie, seznámí se s mediálním prostředím, významem sociálních sítí a charakteristikami vědeckého zpravodajství a popularizace.

Sylabus

1. Exkurze do redakce, zákonitosti fungování redakce.
2. Mediální prostředí v ČR a ve světě, česká a slovenská média zaměřená na vědu.
3. Popularizace vědy, vědecké zpravodajství, agenda setting, typy zpráv.
4. Žurnalistické žánry: Rozhovor.
5. Žurnalistické žánry: Tisková zpráva vs. článek.
6. Žurnalistické žánry: Rozhovor - společný rozbor domácích prací.
7. Žurnalistické žánry: Tisková zpráva vs. článek - společný rozbor domácích prací.
8. Fotografie a fotožurnalistika: Ovládání fotoaparátu, základní pravidla kompozice, nejčastější chyby.
9. Fotografie a fotožurnalistika: Společný rozbor domácích prací.
10. Fotografie a fotožurnalistika: Základ postprodukce a úpravy fotografií.
11. Základy sazby, formální zásady textu, editorská práce.
12. Význam sociálních médií, multimedialita, propagace - napsat to nestačí.
13. Speciální host: přednáška, Q&A.
14. Konzultace a kompletace výstupního média.

Literatura

Bednařík, Jirák, Köpplová: Dějiny českých medií. Grada, 2011, ISBN - 978-80-247-3028-8.
Trampota: Zpravodajství. Portál, 2013, ISBN - 80-7367-096-8.
Jirák, Köpplová: Masová media. Portál, 2012, ISNB: 978-80-7367-466-3
Bauer, Bucchi: Journalism, Science and Society. London & New York: Routledge, 2007, ISBN 978-0415881340

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi