Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.7.2022 21:55:01
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Vědecká fotografie I.

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň []
Garant RNDr. Jan Havlík, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je po teoretické i praktické stránce naučit studenty základům fotografie a nadchnout je pro
vnímání vědy pohledem fotografa. Předmět je veden seminářovou formou. Pod vedením významných českých
fotografů vědy si studenti osvojí základy ovládání fotoaparátu, kompozice, běžných fotografických technik a
postprodukce. Součástí předmětu jsou také domácí fotografické práce studentů v návaznosti na probírané téma a
jejich společný kritický rozbor ve výuce.
Povinnou součástí kurzu je účast ve fotosoutěži VŠCHT Praha.

Sylabus

VĚDECKÁ FOTOGRAFIE I

Jednotlivé lekce mají rozsah 4 vyučovacích hodin.

1. Úvod
podmínky kurzu, hodnocení, seznámení s výukou, prezentace lektorů, úvod do dějin fotografie

2. Základy digitální fotografie I.
A) Základy digitální fotografie: rychlost závěrky, clonové číslo, ISO citlivost, vyvážení bílé (teoretická prezentace)
B) Ovládání fotoaparátu v praxi
C) Úkol:
1 fotografie pořízená na principu maximální hloubky ostrosti 1 fotografie pořízená na principu minimální hloubky ostrosti 1 fotografie pořízená na principu dynamické neostrosti
1 fotografie pořízená na principu “zmrazeného pohybu” (“Action shot”)

3. Základy digitální fotografie II.
A) Práce se světlem stálým a zábleskovým (teoretická prezentace)
B) Práce se světlem stálým a zábleskovým v praxi
C) Úkol: “Projekt vejce” – 4 fotografie, čtyři různé přístupy k jednomu zvolenému objektu snímku

4. Zátiší
A) Zátiší jako informativní obraz, nebo jako prostředek sebevýrazu (teoretická prezentace)
B) Skladba fotografického obrazu, skladebné postupy a principy, strategie budování obrazu v rámci fotografického zobrazovacího řetězce
C) Úkol: “Linie a tóny v zátiší” – 4 fotografie postavené na základních skladebných principech: princip rytmu, princip kontrastu, výrazná lineární skladba, výrazná skladba tonální

5. Portétní fotografie
A) Osobnosti fotografického portrétu a portréty významných osobností
B) Principy světelné konstrukce v portrétní fotografii: Světlo ploché, plastické a dělené. Světlo úzké a světlo široké – teorie a praxe.
C) Úkol: Portrétní medailon – 4 fotografie

6. Dokumentární a reportážní fotografie: Jazyk a obraz: živá fotografie
A) Dokumentární a reportážní fotografie (teoretická prezentace)
B) Principy živé fotografie v praxi
C) Úkol: Neopakovatelná událost – 7 fotografií
Student si vybere jakoukoliv událost/akci, ke které má nějaký vztah a pokusí se fotografickou cestou, tedy obrazově tuto událost převyprávět tak, aby série fotografií vytvářela ucelený
a smysluplný příběh.

7. Postprodukce obrazu
A) Postprodukční procesy (teoretická prezentace)
B) Postprodukční procesy v praxi (nutné mít nainstalovaný Adobe Photoshop)
C) Úkol: Postprodukce fotografií z předešlých cvičení

8. Závěrečná prezentace úkolů formou "Pecha-Kucha" prezentace

Literatura

Bude aktualizována podle požadavků lektorů.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi