Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 05:37:07
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Angličtina - mírně pokročilí I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, nových gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně A2+/B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Seznámení; Tvoření otázek; Běžné slovesné fráze
2. Popis osoby: vzhled a osobnost; Čas přítomný prostý
3. Oblečení; Čas přítomný průběhový; Předložky místa; Užitečné fráze: Hotelová recepce
4. Dovolená; Čas minulý prostý a průběhový; Pravidelná a nepravidelná slovesa, Předložky času a místa: at, in, on
5. Vyprávění příběhu; Prostředky pro vyjádření následnosti a spojující výrazy; Slovesné fráze
6. Cestování – na letišti; Vyjádření budoucnosti: Plány, předpovědi, dohodnuté akce; Vazba sloves s předložkami
7. Výrazy pro parafrázování: like, for example, atd.; Vymezující vztažené věty; Užitečné fráze: V restauraci
8. Móda a nákupy; Čas předpřítomný a čas minulý prostý
9. Přídavná jména zakončená na –ed a –ing; Neurčitá zájmena: something, anything, nothing
10. Popis města, Vyjádření času; Stupňování přídavných jmen a příslovcí
11. Zdraví a tělo; Vyjádření množství; Užitečné fráze: Stížnost
12. Vyjádření budoucnosti: předpovědi, rozhodnutí, nabídky, sliby; Opozita - slovesa
13. Opakování slovesných tvarů: časy přítomné, minulé a budoucí; Přídavná jména s předložkami
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch., English File Pre-intermediate MultiPack A,third edition, Oxford University Press,2012, 9780194598682

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2003, 052143680X

D: Vince M.,Intermediate Language Practice.Macmillan,2010, 9780230727014

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi