Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:18:49
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N834019/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Angličtina - mírně pokročilí II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení nových gramatických a lexikálních struktur,upevnění všech již získaných jazykových dovedností a jejich používání v komunikaci. Cílem předmětu je dosáhnout úrovně B1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Nakupování, obchody a zboží; Slovesné vazby - gerundium a infinitiv
2. Modální slovesa - can, must, may v přítomnosti
3. Sporty a volný čas; Vyjádření pohybu, předložky pohybu
4. Přání a možnosti;Podmínkové věty, mnohoznačnost slov - slovesa
5. Příroda a zvířata; Modální sloves - should, would, might, tvoření slov
6. U lékaře, v lékárně; Vyjádření rady a doporučení, dopis příteli
7. Obavy, strach, dobrodružství; Předpřítomný čas prostý- použití
8. Škola a školní předměty; Vazba "used to", vyjádření minulosti
9. Zdraví a zdravý životní styl; Trpný rod - formy a požití
10.Vynálezy a vynálezci;Trpný rod, vyjádření podobnosti, srovnání
11.Telefonování,užitečné fráze pro telefonování; Frázová slovesa
12.Minulost - realita a fikce; Předminulý čas - tvoření, použití
13.Příběh - tvoření,Přímá a nepřímá řeč, souslednost časů
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Oxenden C.,Latham-Koenig Ch., English File Pre-intermediate MultiPack B,third edition, Oxford University Press,2012, 9780194598699

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press, 2003, 052143680X

D: Vince M.,Intermadiate Language Practice,Macmillan,2010, 9780230727014

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi