Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 02:44:31
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Angličtina - středně pokročilí I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení a upevnění zvládnutých jazykových prostředků, které umožňují pracovat s jazykem na úrovni srovnatelné s běžnou komunikací i písemným projevem. Zvláštní důraz je kladen na rozšíření slovní zásoby, osvojení lexikálních prostředků. Cílem je dosažení úrovně B1+/B2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Otázky a odpovědi; Práce s textem, jeho rozbor a shrnutí
2. Osobnost; Pomocná sloevsa, použití členu určitého, stupňování přídavných jmen
3. Nemoci a zranění; Předpříomný prostý a průběhový čas
4. Neformální dopis a e-mail; podstatná a přídavná jména - pozice ve větě
5. Móda a oblékání; Přídavná jména a příslovce, vazby přídavných jmen s předložkami
6. Cestování - letadlo; Minulé časy - prostý, průběhový, předminulý čas prostý a průběhový
7. Mnohoznačnost slov - příslovce, vazby příslovcí, spojky
8. Zločin a trest; Trpný rod - formy, použití, opakování
9. Počasí; Vyjádření budoucnosti - předbudoucí čas prostý, průběhový
10.Sloveso "take" a jeho vazby, frázová slovesa; Podmínkové věty a věty časové
11.Vyjádření pocitů a názoru; podmínkové věty - hypotéza
12.Mnohovýznamová slovesa; Modální slovesa s minulým infinitivem
13.Vyjádření pocitů pomocí sloves nebo přídavných jmen -ed / - ing
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Upper-intermediate,MultiPack A,third edition, Oxford University Press, 2014, 9780194558624

D: Foley M.,Hall D., Advanced Learner´s Grammar, Longman,2005, 0582403839

D: Prodromou L.,Grammar and Vocabulary fo First Certificate, Longman, 2005, 978058240018X

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi