Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 02:22:25
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Němčina - začátečníci I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Fonetický přehled, časování sloves pomocných a slabých v čase přítomném, osobní zájmena v 1. pádě.
2. Užití členů určitých a neurčitých, pořádek slov v německé větě.
3. Číslovky 1-100, článek Sie sind aber neugierig!
4. Skloňování osobních zájmen, 4.pád substantiv.
5. Slovesa modální v čase přítomném, zápor u sloves. Článek Meine Familie.
6. Modální slovesa - dokončení, rozkazovací způsob.
7. Vynechávání členu, skloňování substantiv v singuláru.
8. Skloňování zájmen přivlastňovacích, časování sloves typ "fahren".
9. Všeobecný podmět "man", předložky se 3. pádem
10. Časování sloves typ "sprechen" , článek l. 3 :Herr Fischer fährt ins Ausland.
11. Slovesa zvratná, slovesa s předponami odlučitelnými a neodlučitelnými.
12. Zájmeno kein a další záporná zájmena. článek l. 4 : Wie komme ich nur dorthin?
13. Určování času, způsobové sloveso mögen, vazba "es gibt".
14. Článek l.5 : Lassen Sie es sich gut schmecken!

Literatura

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Bovermann M.,Reimann M.,Schritte International 1,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018512

D: Niebisch D.,Penning-Hiemstra S.,Specht F.,Bovermann M.,Reimann M.,Schritte International 2,Huber Verlag,Ismaning,2006, 9783190018529

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning,2010, 978319011657

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi