Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 07:22:43
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Němčina - mírně pokročilí I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Ivana Gebeltová

Anotace

Předmět je zaměřen na osvojení jazykových prostředků, gramatických a lexikálních struktur a jejich správné používání v běžné komunikaci.
Cílem je dosáhnout úrovně A2 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-A/.
2. Stupňování přídavných jmen a příslovcí, článek l. 11- Im Supermarkt.
3. Vyjadřování měr, množství a hmotnosti, početní úkony. Samostatné tvary číslovky ein,
přivlastňovacích zájmen a zájmena kein.
4. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-B/, německá přísloví.
5. Préteritum a perfektum silných sloves /skupina A-B-C/, zájmeno einander.
6. Vazby některých německých sloves, zájmenná příslovce. Článek l. 12 : Haben Sie es gewusst?
7. Préteritum a perfektum smíšených sloves, další číslovky.
8. Trpný rod průběhový a stavový.
9. Článek l. 13- Eine Stadtrundfahrt durch Berlin. Věty účelové.
10. Konjunktiv II. - 1.část (konjunktiv préterita, opisný tvar s würde).
11. Článek 1. 14 : Nach Potsdam oder in den Harz, příčestí přítomné.
12. Plusquamperfektum, věty časové.
13. Konjunktiv II. - 2.část (konjunktiv plusquamperfekta aktiv, pasiv), podmínkové věty.
14. Článek 1. 15 : Abschied und Rückkehr.

Literatura

Z: Drmlová D.,Homolková B.,Kettnerová D.,Tesařová L.,Německy s úsměvem nově,Nakladatelství Fraus,Plzeň,2011, 9788072389902

D: Hilpert S.,Kalender S.,Kerner M.,Orth-Chambah J.,Schümann A.,Specht F.,Weers D.,Gottstein-Schramm B.,Krämer-Kienle I.,Reimann M.,Schritte International
5,Huber Verlag,Ismaning,2007, 9783190018550

D: Gottstein-Schramm B.,Kalender S.,Specht F.,Schritte Übungsgrammatik,Huber Verlag,Ismaning 2010, 9783190116577

D: Funk H.,Kuhn CH.,Demme S.,Winzer B.,Niemann R. Christiana C.,Studio D B1,Nakladatelství Fraus,Plzeň, 2008, 9788072387342

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi