Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 06:23:22
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ruština - začátečníci I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Ivana Dolejšová

Anotace

Předmět je určen začátečníkům, je tedy zaměřen na základní dorozumění v nejběžnějších situacích každodenního života. Cílem je dosáhnout jazykové úrovně A1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Lekce 1: azbuka,výslovnost,představování,text 1.lekce,číslovky 1-10
2. Lekce 2: text 2.lekce, pozdravy, domluva schůzky, oslovení,dny v týdnu, psaní
3. Lekce 2/3: telefonní rozhovor, číslovky 11-19, slovesa prvního a druhého časování, psaní
4. Lekce 3: text 3.lekce, sloveso žít, sloveso být v budoucím a minulém čase, měsíce, číslovky 30-100, psaní
5. Lekce 4: opakování všech probraných sloves a číslovek,dní i měsíců, sloveso studovat, psaní
6. Lekce 4: text 4.lekce, minulý čas, rodina a příbuzenské vztahy, číslovky 200-1000, psaní
7. Lekce 5: text 5.lekce, roční období, budoucí čas, zvratná slovesa, osobní zájmena, psaní
8. Lekce 5/6: osobní a přivlastňovací zájmena, opakování sloves, povolání, psaní
9. Lekce 6: text 6.lekce, slovesa pracovat, chtít, poslech na téma povolání, psaní
10.Lekce 6: opakování zájmen, poslech doplňkového textu, slovesa hrát a zabývat se něčím, psaní dopisu
11.Lekce 7: text 7.lekce, volný čas, slovesa jít, chodit, psát, milovat, psaní
12.Lekce 7/8: zvratná slovesa, slovesa se změnou kmenové souhlásky, zájmena, psaní
13.Lekce 8: text 8.lekce, Vánoce, psaní
14.Shrnutí a opakování

Literatura

Z: Jelínek S. Радуга по-новому 1, Fraus Plzeň 2008, 9788072386598

D: Nekolová V., Ruština nejen pro samouky,LEDA Voznice 2002, 9788073351120

D: Žofková H.,Поехали 1, ALBRA Úvaly 2007 , 8086490297

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi