Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 8.8.2022 05:56:33
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Business English I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Petra Holanová

Anotace

Cílem předmětu je osvojit si lexikální i gramatické jazykové prostředky vztahující se k firemnímu pracovnímu prostředí a s jejich pomocí řešit modelové situace. Tématické okruhy zahrnují firemní kulturu, vůdčí schopnosti, vedení porady, prezentace, předkládání nabídek, zprávy o prodeji, prezentace obchodního záměru. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Firemní kultura; frázová slovesa; vztažné věty
2. Vedoucí a řídící pracovníci; vůdčí schopnosti; typy řízení; rozdíl v použití as a like
3. Interní zprávy (memorandum, email, poznámka, oznámení); zkratky; budoucí čas prostý a průběhový
4. Vedení a vyhodnocení porady; klíčové fráze pro předsedu zasedání; seznam úkolů
5. Management vztahu se zákazníky; dodavatelsko-odběratelské vztahy
6. Konkurenční výhoda; stanovení ceny; podávání nabídek; vyjádření hypotézy
7. Návrh; žádost o podání návrhu; spojovací výrazy; složená podstatná jména; trpný rod
8. Prezentace na jednáních; prezentování informací z grafů a textu; nepřímá otázka
9. Účinnost reklamy; druhy reklamy; příslovce
10. Reklama a internet; internetový prodej; zpráva o inzerentech a cílových skupinách; spojovací výrazy
11. Zprávy prodeje; prodejní aktivity; synonyma pro výrazy snižování a zvyšování; přítomný čas prostý a průběhový
12. Vytvoření obchodní nabídky; telefonická inzerce; proniknutí na nový trh; zdůraznění části věty
13. Shrnutí a opakování
14. Závěrečný test

Literatura

R: Brook-Hart G.,Business Benchmark Advanced, Cambridge University Press,2007, 9780521672955

D: Mascull B.,Business Vocabulary in Use Intermediate,Cambridge University Press,2002, 0521775299

D: Murphy R.,English Grammar in Use,Cambridge University Press,2004, 0521537622

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi