Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 17.8.2022 02:35:18
verze: 5118
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW

Angličtina - pokročilí I

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů., vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy se týkají vztahů mezi lidmi, osobnosti, rodiny, jazyka, literatury a filmu, času a peněz. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni B2+/C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Rodina; Have jako pomocné a hlavní sloveso
2. Osobnost; Frázová slovesa
3. Práce; Spojovací výrazy; Rytmus mluvené angličtiny
4. Změny v jazyce; Zájmena; Vztahy mezi zvukovou a psanou formou slov
5. Práce se slovy; Stavba slov; Zvyky a události v minulosti
6. Seznamování a rozchody; Fráze se slovesem get; Slova a fráze francouzského původu
7. Konflikt a boj; Příslovce a příslovečné výrazy; Důraz ve slovech
8. Historie; Slovní spojení
9. Zvuky a lidský hlas; Spekulace a vyvozování závěrů; Shluky souhlásek
10.Knihy a filmy; Inverze pro zdůraznění; Psaní recenze
11.Multitasking; Vyjádření odstupu; Výrazy se slovem time; Spojování krátkých frází
12.Materiální svět; Peníze; Užití minulých časů pro nereálnou situaci
13.Stres a relaxace; Americký a britský přízvuk
14.Závěrečné shrnutí a opakování

Literatura

C. Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Advanced,MultiPack A,third edition, Oxford University Press, 2015, 9780194502467

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi