Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 18.5.2022 21:50:28
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Angličtina - pokročilí II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant PhDr. Jana Novotná

Anotace

Cílem předmětu je rozvinout a upevnit jazykové znalosti a komunikační dovednosti v oblasti všeobecné angličtiny se zvláštním zaměřením na interpretaci textů a poslechových materiálů, vyjádření vlastního názoru a argumentaci. Tématické okruhy zahrnují technologické vymoženosti, zdraví, cestování a turismus, zvířata, jídlo a sport. Výstupní úroveň předmětu odpovídá úrovni C1 podle Sjednoceného evropského referenčního rámce.

Sylabus

1. Životní změny. Slovesné vazby: sloveso+přemět+infinitiv/gerundium. Složená adjektiva.
2. Závislosti. Telefony a technologie. Adj.+předložky. Podmínkové věty.
3. Zajímavá fakta. Předpony. Vyjádření povolení, povinnosti a nutnosti.
4. Umění. Slovesa smyslového vnímání. Idiomy s barvami.
5. Ilustrace. Sloveso get.
6. Lékařství a zdraví. Gerundium a infinitiv. Přirovnání.
7. Cestování. Vyjádření plánů a ujednání. Homonyma.
8. Zvířata. Elipsa. Pomocná slovesa.
9. Příprava jídla. Substantiva: složené složené a přivlastňovací tvary. Adjektiva vztahující se k jídlu.
10.Hmyz a zvířata. Neformální a nepřesný jazyk.
11.Domov. Důraz ve větě. Často zaměňovaná slova.
12.Čtení - odvozování základního významu. Tvoření otázky.
13.Sporty. Stavba slov: adjektiva, substantiva a slovesa. Vztažné věty.
14.Souhrn a opakování.

Literatura

C. Oxenden C.,Latham-Koeing Ch., English File Advanced,MultiPack B,third edition, Oxford University Press, 2015 9780194502474


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi