Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 2.12.2022 04:10:43
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/S/predmet/N834068/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Italština - začátečníci II

Přednáška Cvičení/laboratoř
2020, letní semestr
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Po
Út
St
Čt
Kredity 1
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Mgr. Eva Mikešová

Anotace

Kurz je určen pro úplné začátečníky se vstupní znalostí A1, pro studenty, kteří absolvovali v předešlém semestru úvodní kurs Italština - začátečníci I.

Sylabus

1. Slovesná třída na –ire; volnočasové aktivity
2. Slovesa andare, giocare, leggere, uscire; mluvit o volném čase
3. Příslovce di solito, sempre, spesso, qualche volta, non…mai; mluvit o přáních a preferencích
4. Předložky in, a, con; vyjádření souhlasu a nesouhlasu
5. Dny v týdnu, Vazby mi piace, mi piacciono; rezervace místnosti v hotelu
6. tvary anche/neanche, Předmět nepřímý (přízvučný, nepřízvučný); dotázat se na informaci
7. Tázací zájmeno perché, Vazba c´è, ci sono, slovesa potere, venire; zeptat se a říct cenu
8. Časové předložky da…a, předložky se členem; stížnosti
9. řadové číslovky, tázací zájmeno quanto; popis bytu
10. Řadové číslovky od 100, datum; pronájem bytu
11. ci se slovesem andare, přídavná jména na –co, -ca; popis místa
12. Člen dělivý (neurčitý člen v množném čísle), příslovce molto; popis cesty
13. určení místa, slovesa dovere a sapere; c´è un …? dov´è il …?; vyjádřit politování
14.Tázací zájmena quando a quale, hodiny; mluvit o otvíracích a úředních hodinách

Literatura

Základní učebnice používaná pro výuku:
Ziglio, Luciana; Rizzo, Giovanna: Nuovo Espresso 1 – libro dello studente e esercizi, nakladatelství Alma edizioni, 2014. (vydání bez DVD)Další doporučené učebnice:
Ricci, Mina: Via della Grammatica, nakladatelství Edilingua, 2011.
Tartaglione, Roberto; Benincasa, Angelica: Grammatica della lingua italiana per stranieri, nakladatelství Alma edizioni, 2015.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi