Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.7.2022 22:48:52
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Chemické výpočty

Kredity 2
Rozsah 0 / 2 / 0
Examinace Z
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět je zaměřen na praktické zvládnutí základních výpočtů nutných pro absolvování laboratorních cvičení. Jeho obsahem jsou výpočty navážek a výtěžků dle chemické rovnice a příprava roztoků o dané koncentraci.

Sylabus

1. Základní veličiny. Složení směsí a sloučenin.
2. Příprava roztoků z čistých i znečištěných látek.
3. Příprava roztoků ředěním a směšováním roztoků
4. Procvičování probraných kapitol
5. Procvičování probraných kapitol
6. Nasycené roztoky, příprava rozpouštěním i zahušťováním.
7. Nasycené roztoky, rušená krystalizace.
8. Procvičování probraných kapitol
9. Stechiometrické výpočty (včetně reakcí s ideálními plyny)
10.Stechiometrické výpočty, reakce s přebytkem výchozí látky.
11.Procvičování probraných kapitol
12.Opakování a oprava testů
13.Opakování a oprava testů
14.Opakování a oprava testů

Literatura

Z: Flemr V., Holečková E., Úlohy z názvosloví a chemických výpočtů v anorganické chemii,VŠCHT Praha, 2001,80-7080-435-1

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi