Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 06:15:25
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N101006/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Obecná a anorganická chemie II

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět rozšiřuje znalosti získané v OACH I. Obsahem je symetrie víceatomových molekul a teorie molekulových orbitalů, vazba v koordinačních sloučeninách, teorie Lewisových kyselin a bází, vazba v pevných látkách, základy chemie pevných látek, chemická rovnováha, elektrochemie a vybrané postupy a syntézy z oblasti speciální i aplikované anorganické chemie.

Sylabus

1. Elektronová struktura atomů a iontů s částečně zaplněný slupkami. Vliv elektrostatického pole.
2. Symetrie molekul, teorie grup a její aplikace v anorganické chemii.
3. Vazba ve víceatomových molekulách a komplexech - teorie molekulových orbitalů
4. Ionty ve vodných roztocích, acidobazické vlastnosti, hydrolýza, rozpustnosti solí.
5. Lewisova teorie kyselin a zásad a její implikace v anorganické chemii, mechanizmy reakcí LK-LB
6. Komplexy přechodných kovů, struktura, vazba, spektroskopické a magnetické vlastnosti.
7. Komplexy přechodných kovů, koordinační rovnováhy a reakční mechanizmy.
8. Termodynamické aspekty anorganické chemie, termochemie a energetika, homogenní a heterogenní rovnováha, diagramy stability.
9. Principy oxidačně-redukčních reakcí, základy elektrochemie, Pourbaixovy diagramy
10. Struktura a symetrie krystalických látek.
11. Základy krystalochemie. Strukturní typy. Krystalové poruchy.
12. Vazba v pevných látkách a jejich vlastnosti. Kovy, polovodiče, izolanty.
13. Základy speciálních anorganických technologii - depozice a úprava tenkých vrstev, růst monokrystalů, metody sol-gel.
14. Aplikovaná anorganická chemie - průmyslově významné anorganické výroby

Literatura

Z: C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014
Z: J.Klikorka a kol., Obecná a anorganická chemie, SNTL Praha, 1986, 0461285
D: G.Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000, 98053513
D: D.Sýkorová a kol., Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha 1996, 8070802472

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi