Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 00:48:11
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Struktura a vlastnosti materiálů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.
doc. Ing. Pavla Nekvindová, Ph.D.

Anotace

V předmětu studenti využijí dosavadní znalosti z Obecné a anorganické chemie k posouzení a vysvětlení vlastností, zejména technologicky zajímavých, inženýrských materiálů. Využijí svých znalostí z problematiky elektronegativit, velikosti atomů, iontů a molekul, vazebných energií, chemických struktur od molekulární až po krystalickou strukturu. Na základě jim známých základních modelů chemické vazby (iontové, kovalentní a kovové) a struktur materiálů (monokrystalická, polykrystalická, nekrystalická) se setkají s potřebou vysvětlit vlastnosti materiálů.

Sylabus

1. Elektronová struktura anorganických materiálů.
2. Vazba v pevných látkách, vazebné typy a modely.
3. Atomární struktura anorganických materiálů.
4. Faktory ovlivňující koordinaci atomů v pevných látkách.
5. Poruchy krystalové struktury, nekrystalické materiály.
6. Mechanické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.
7. Pevné, žáropevné a tvrdé materiály. Kompozity.
8. Elektrické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.
9. Vodiče, supravodiče, polovodiče dielektrika.
10. Magnetické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.
11. Fero - a ferimagnetika, magneticky měkké a tvrdé materiály.
12. Optické vlastnosti, vliv typu vazby a atomární struktury.
13. Luminofory, lasery, optoelektronické materiály.
14. Hnací síly a mechanismy chemických změn v pevných látkách.

Literatura

Z:Flemr V., Hájek B.: Struktura a vlastnosti anorganických materiálů, VŠCHT Praha 1988
D:V.S.F. Murty et al.: Structure and Properties of Engineering Materials, McGraw-Hill, 2003

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi