Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:54:51
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N101009/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Krystalochemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Dr. RNDr. Karel Knížek
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Kurs seznamuje se základními principy a moderními koncepty popisu krystalové struktury anorganických látek. Je členěn do čtyř studijních bloků: 1.Chemická vazba v krystalech, 2. Symetrie a struktura krystalických látek, 3. Energetika krystalů a rovnováha krystalových poruh, 4. Typologie a strukturní principy vybraných skupin krystalických látek (směsné oxidy, intermetalilcké sloučeniny, křemičitany).

Sylabus

1. Kolektivní elektrony v pevných látkách, pásová teorie, aproximace těsné vazby.
2. Metody výpočtu elektronové struktury krystalických látek z prvních principů (DFT, LAPW).
3. Lokalizované elektrony, elektronová struktura atomů a iontů, teorie krystalového pole, Jahn-Tellerův jev.
4. Symetrie krystalů, prostorové grupy, vztahy mezi strukturami z hlediska symetrie.
5. Difrakce rengenového záření, Rielveldova metoda upřesnění krystalové struktury.
6. Klasifikace struktur podle různých kritérií - symetrie, dimenzionalita, povaha vazby.
7. Kritéria stability krystalové struktury, energetika krystalických látek.
8. Nejtěsnější uspořádání atomů a iontů, koncept iontových poloměrů.
9. Krystalové typy iontových sloučenin.
10. Krystalová struktura kovů a intermetalických sloučenin.
11. Strukturní principy křemičitanů, fosforečnanů a dalších otevřených struktur.
12. Poruchy krystalové struktury, struktury odvozené na základě uspořádání defektů.
13. Princip tvorby tuhých roztoků, sloučeniny se směsnou valencí,
14. Termodynamický popis rovnovážné distribuce poruch.

Literatura

Z: Kratochvíl, B.; Jenšovský, L. Úvod do krystalochemie. SNTL, 1987, 0460887
Z: Kraus I. Struktura a vlastnosti krystalů. Academia, 1993. 802000372X
Z: J.Chojnacki, Základy chemické a fyzikální krystalochemie, Academia, 1979, 50921857
D: A.F.Wells, Structural inorganic chemistry, Clarendon-Oxford, 1975, 0198553544
D: Parthé E. Modern Perspectives of Inorganic Crystal Chemistry. NATO ASI Series C [382], Kluwer, 1992, 0793219540

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi