Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 06:31:21
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N101011/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Koordinační chemie

Kredity 6
Rozsah 3 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant RNDr. Petr Holzhauser, Ph.D.
Ing. Irena Hoskovcová, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět se soustředí na význam přechodných kovů pro výstavbu a vlastnosti molekul. Podává přehled o používaných přístupech k popisu koordinačních sloučenin, zabývá se tím, jaké vlastnosti kovu a ligandu jsou rozhodující pro vznik komplexů a co rozhoduje o jejich vlastnostech ( reaktivitě, interakci s IR a UV-Vis zářením, magnetickém chování, biologické aktivitě).

Sylabus

1.Historie koordinační chemie
2.Teorie krystalového a ligandového pole.
3.Molekulové orbitaly v koordinačních sloučeninách.
4.Koordinační polyedry, sterická fluxionalita. Koncept kontinuální symetrie.
5.Isomerie. Metody zjišťování absolutní konfigurace.
6.Stabilita koordinačních sloučenin, mechanismy substitučních reakcí.
7.Ligandy. Dělení dle donorových atomů, způsobu vazby, denticity. Cheláty.
8.Interakce kov - ligand: pohled Lewisovy teorie.
9.Allylové komplexy, metalloceny, cyklické ligandy, templátový efekt.
10.Vícejaderné komplexy, clustery.
11.Změny uspořádání, vlastností a reaktivity koordinovaných ligandů.
12.Spektrální vlastnosti koordinačních sloučenin. Fotochemické reakce.
13.Magnetické vlastnosti koordinačních sloučenin. Molekulární magnety.
14.Oxidace a redukce koordinačních sloučenin.


Literatura

Z: J. Ribas Gispert: Coordination Chemistry, Wiley-VCH, 2008, ISBN: 978-3-527-31802-5
D: Y. Jean: Molecular Orbitals of Transition Metal Complexes, OxfordUP, 2005, ISBN: 0-19-853093-5
D: R. Boča: Chémia koordinačných a organokovových zlúčenín, Nakladatelství STU, 2009, ISBN: 978-80-227-3082-2
D: příslušné kapitoly v učebnicích (Housecroft-Sharp, Cotton-Wilkinson, Jolly, Wulfsberg, Greenwood-Earnshaw)

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi