Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:45:23
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N101012/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Teoretické principy anorganické chemie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Irena Hoskovcová, CSc.
prof. Dr. Ing. David Sedmidubský
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět shrnuje, zobecňuje a rozšiřuje koncepty probírané v kurzech Obecné a anorganické chemie na počátku studia, s využitím zkušeností získaných v dalších na ně navazujících předmětech. Těžiště tvoří jednak popis elektronové struktury chemických částic vyskytujících se v anorganických soustavách, jednak aplikace chemické termodynamiky na systémy anorganických látek. V závěru jsou podány základní trendy a specifické vlastnosti chemie f-prvků, která není probírána v základních kurzech.

Sylabus

1. Symetrie molekul a aplikace teorie grup v anorganické chemii.
2. Základní a excitované stavy atomů a iontů, orbitální a spinový moment.
3. Elektrostatická teorie ligandového pole, slabé a silné pole, Tanabe-Suganovy diagramy.
4. Chemická vazba ve víceatomových molekulách, skupinové orbitaly, variační princip, efektivní Hamilotnián.
5. Elektronové excitace, fotoelektronová spektroskopie, vibrační stavy molekul, IČ a Ramanova spektroskopie.
6. Vazba v koordinačních sloučeninách, jejich reaktivita, rovnovážné a kinetické aspekty, organokovy.
7. Energetika a termodynamické vlastnosti anorganických látek
8. Homogenní rovnováha v plynech a kapalinách, bilanční matice, nezávislé reakce, rovnovážná konstanta
9. Voda a vodné roztoky, standardní stav nekonečného zředění. modely neideálního chování
10.Acidobazické a redoxní rovnováhy ve vodných roztocích, konstrukce Pourbaixových diagramů
11.Heterogenní rovnováhy v anorganických systémech, typy fázových diagramů
12.Částečně otevřené systémy, diagramy log(a)-T, Kelloggovy diagramy, Elinghamovy diagramy
13. Koloidní systémy a nanomateriály, povrchová energie a napětí.
14. Vnitřně přechodné prvky. Trendy vlastností, elektronová struktura, chemická vazba.

Literatura

Z: C.E.Housecroft, A.G.Sharpe, Anorganická chemie, 4. vydání, VŠCHT Praha, 2014
Z: G.Wulfsberg, Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000, 98053513
D: R.Polák, R.Zahradník, Kvantová chemie, SNTL, 1985, 0462185
D. P.W.Atkins, Fyzikální chemie, VŠCHT Praha, 2013
D: F.Weinhold, Chemical and Phase Thermodynamics, Wiley, 2009, 9780470402368

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi