Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 21.3.2023 13:03:32
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Laboratoř chemie

Kredity 3
Rozsah 0 / 0 / 3
Examinace KZ
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Alena Michalcová, Ph.D.
Ing. Šárka Msallamová, Ph.D.
Ústav 148

Anotace

V rámci předmětu jsou studenti seznámeni se zásadami bezpečnosti práce v laboratoři, laboratorním vybavením a základními laboratorními postupy. Laboratorní práce zaměřené na kvalitativní reakce a přípravu chemických látek doplní teoretické znalosti o chemických vlastnostech prvků a sloučenin.

Sylabus

1. Bezpečnost práce v laboratoři, laboratorní řád, záznamy o laboratorní práci.
2. Seznámení s laboratorním vybavením a běžnými chemikáliemi.
3. Základní laboratorní operace - vážení, odpařování, stanovení hustoty.
4. Příprava roztoků kyselin a zásad, stanovení pH.
5. Příprava roztoků solí, základní reakce solí.
6. Rušená krystalizace.
7. Oxidačně redukční reakce.
8. Chemie nekovů - reakce nekovů a jejich sloučenin.
9. Přípravy důležitých sloučenin vybraných prvků, látkové bilance preparativních prací.
10. Chemie kovů - reakce kovů a jejich sloučenin.
11. Kvalitativní reakce kationtů.
12. Kvalitativní reakce aniontů.

Literatura

Z:D. Sýkorová, L. Mastný: Návody pro laboratoře z anorganické chemie, VŠCHT Praha, Praha, 2001, 8070804521
D:N.Greenwood, A. Earnshaw,Chemistry of the Elements (2nd Edition), Elsevier, 1997, 9780750633659

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi