Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:32:07
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N101024/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Energetika anorganických sloučenin

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Vratislav Flemr, CSc.

Anotace

Předmět vychází ze základních principů obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a chemie a fyziky pevných látek. Otevírá studentům cestu k hlubšímu pochopení role energie v chemických dějích. Na konkrétních příkladech si studenti ověří schopnost posuzovat reaktivitu, stabilitu a možnost existence látek.

Sylabus

1. Energetické změny při chemických reakcích.
2. Termodynamická stabilita a kinetické stabilita.
3. Energetika izolovaných atomů, iontů a molekul .
4. Energetika iontových krystalů. Mřížková a vazebná energie.
5. Periodické trendy pro �Gf0 a � Hf0 iontových krystalů.
6. Odhad �Gf0 pro iontové krystaly.
7. Energetika kovalentních sloučenin. Vazebné energie.
8. Periodické trendy �Gf0 a � Hf0 kovalentních sloučenin.
9. Energetika kovů a slitin. Kohézní energie.
10. Energetika iontů ve vodných prostředích. Hydratace.
11. Elektrodové potenciály.
12. Síla kyselin a bází ve vodných roztocích.
13. Stabilita kovalentních a komplexních sloučenin ve vodných prostředcích.
14. Termochemické cykly.

Literatura

Z: Dasent W.E.:Inorganic Energetics: an Introduction, Cambridge University Press, 1982
D: Johnson D.A.:Some Thermodynamic Aspects of Inorganic Chemistry, Cambridge University Press, 1982
D: Wulfsberg G.:Inorganic Chemistry, University Science Books, 2000?1-891389-01-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi