Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 10.8.2022 01:47:33
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Aplikované chemické procesy

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Miloslav Lhotka, Ph.D.
doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace

Předmět uvede studenty do problematiky vztahu mezi chemickými technologiemi a jednotlivými chemickými aparáty. Součástí předmětu jsou i jednotlivé matematické popisy základních chemicko-inženýrských dějů a popis základních chemických aparátů.

Sylabus

1.Chemické technologie a jejich projektování
2.Úprava a transport látek v chemických výrobách
3.Energie v chemických procesech
4.Separační procesy v chemické technologii
5.Rychlost chemické reakce
6.Průmyslové chemické reaktory
7.Průmyslové katalytické reaktory
8.Heterogenní nekatalyzované reakce
9.Průmyslová krystalizace
10.Elektrochemické reakce
11.Elektrochemické procesy
12.Elektrochemické reaktory
13.Elektromembránové procesy
14.Elektrotermické procesy

Literatura

Z: W. Büchner, R. Schliebs, G. Winter, K. H. Büchel: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha 1991 ISBN 80-03-00638-4
D: J. Vosolsobě: Anorganická technologie III Výroba kyseliny sírové, amoniaku a kyseliny dusičné, skripta VŠCHT Praha, 1984
D: J. Vosolsobě: Výroba průmyslových hnojiv, skripta VŠCHT Praha, 1980
D: A. Regner: Technická elektrochemie 1, Elektrochemie anorganických látek, Academia Praha 1967
D: V. Srb: Anorganická technologie IV Elektrolytická výroba anorganických látek, skripta VŠCHT Praha, 1984

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi