Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 23:22:54
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N105004/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Úvod do chemických technologií

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jiří Krupka, Ph.D.
doc. Ing. Jan Vídenský, CSc.

Anotace

Záměrem předmětu je seznámení s problematikou chemických technologií a ekologií procesů. Ty jsou pojaty jako soubor aplikovaných základních vědeckých poznatků, zabývajících se postupně probíhajícími fyzikálně chemickými přeměnami, jejichž cílem je výroba společensky žádoucích produktů. Na rozdíl od encyklopedických vědomostí je formou vysvětlení základních principů a příčinných souvislostí chemicko-fyzikálních dějů postupně směřováno do problematiky technologických principů chemických výrob.

Sylabus

1. Chemická výroba a její produkty
2. Výroba sody
3. Výroba vodíku a amoniaku
4. Kyselina dusičná, kyselina sírová
5. Jednosložková průmyslová hnojiva
6. Vícesložková průmyslová hnojiva
7. Elektrochemické technologie (výroba vodíku, chlóru a hydroxidu sodného)
8. Úvod do organických technologií
9. Surovinová základna organických výrob, obnovitelné zdroje
10. Uhlí, zemní plyn, C1 chemie
11. Ropa a její rafinérské zpracování, petrochemie
12. Hydrogenace a dehydrogenace
13. Elektrofilní substituce aromátů v technické organické syntéze
14. Výroba chemických specialit (farmaka, malotonážní produkty)

Literatura

Z: Lhotka M. a kol.: Úvod do anorganické technologie, skriptum, vydavatelství VŠCHT Praha, 2012, ISBN: 978-80-7080-841-2
Z: Büchner W. a kol.: Průmyslová anorganická chemie, SNTL Praha, 1991, ISBN 80-03-00638-4
Z: Pašek J.: Uhlíkaté suroviny, skriptum, vydavatelství VŠCHT, Praha 1996 (1999-dotisk), ISBN: 80-7080-249-9
Z: Červený L., Hronec M., Koubek J., Kurc L., Pašek J., Volf J.: Základní pochody průmyslové organické chemie, Skriptum, VŠCHT Praha 1995, 2. vydání, ISBN:80-227-0794-5 (1998-dotisk, vydavatelství STU v Bratislavě, ISBN: 80-227-1006-7)
D: Moulijn J.A., Makkee M., Van Diepen A.: Chemical Process Technology, John Wiley, 2001, ISBN: 0-471-63062-4


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi