Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:57:49
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N105012/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Komplexní zpracování nerostných surovin

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Ivona Sedlářová, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled metod používaných při hydrometalurgickém zpracování surovin a odpadů. Přednášky zahrnují způsoby mechanické separace heterogenních směsí, fyzikální a chemické způsoby obohacování surovin a nejdůležitější jednotkové operace používané v hydrometalurgii jak z hlediska fyzikálně chemických principů, tak i nejdůležitějších technologických aplikací.

Sylabus

1. Úvod, surovinová základna ČR, klasifikace separačních metod
2. Historie těžby a využití nerostných surovin ČR
3. Úprava nerostných surovin - přípravné operace, rozpojování, dělení podle velikosti
4. Fyzikální způsoby rozdružování
5. Fyzikálně-chemické způsoby rozdružování - flotace
6. Pyrometalurgické procesy
7. Hydrometalurgické procesy, loužení - termodynamika a kinetika loužení
8. Loužení - průmyslové postupy a zařízení, podzemní loužení, bakteriologické loužení
9. Kapalinová extrakce - extrakční rovnováhy, extrakční činidla, průmyslové aplikace, membránová extrakce, superkritická extrakce
10. Sorpce a iontová výměna - typy ionexů, pracovní cyklus iontové výměny, průmyslové aplikace, biosorbenty, iontová flotace
11. Membránové separace, elektrochemické procesy
12. Krystalizace - kinetika nukleace a růstu krystalu, typy krystalizačních zařízení
13. Srážení - zrání sraženiny, srážecí techniky, průmyslová zařízení a aplikace, cementace
14. Závěr, prezentace studentů

Literatura

Z:Mrnka M., Kuchler M., Schrötterová D., Komplexní zpracování nerostných surovin, skripta VŠCHT Parbubice, 1988, 5570987
Z:Jelínek L. a kol., Desalinační a separační metody v úpravě vody, skripta VŠCHT Praha, 2008, 8070807057
D:Nývlt J., Hostomský J., Průmyslová krystalizace, skripta MAPRINT 16, 1996, 8086059014
D:Macášek F., Navratil J. D., Separation chemistry, Ister science press Ltd, 1992, 8090048676
D:Blumberg R., Liquid-liquid extraction, Academic Press London, 1988, 117570

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi