Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:14:53
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N105018/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Termodynamika vodných roztoků

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy termodynamiky kapalin a roztoků nepolárních látek i elektrolytů a poskytnout jim tak základní znalosti potřebné v rámci předmětů zaměřených na matematický popis a optimalizaci chemických procesů. Pozornost se po krátkém úvodu věnovaném termodynamice ideálních systémů soustředí na způsoby popisu reálných systémů. Vedle rozvinutí problematiky termodynamiky směsí se pozornost zaměří rovněž na metody dohadu termodynamických veličin. V závěru přednášek je věnována pozornost rovněž problematice tavenin jako technologicky významných tekutin.

Sylabus

1. Teorie a modely kapalného stavu.
2. Přehled termodynamiky čistých kapalin.
3. Odhadové metody pro stavové chování kapalin.
4. Odhadové metody pro určení transportních veličin kapalin.
5. Termodynamika směsí neelektrolytů.
6. Koligativní vlastnosti.
7. Aktivitní koeficienty ve směsích neelektrolytů.
8. Voda jako specifické ropouštědlo.
9. Roztoky elektrolytů - interakce ion-rozpouštědlo.
10. Roztoky elektrolytů - interakce ion-ion, aktivitní koeficienty iontů v roztoku.
11. Odhadové metody aktivitních koeficientů iontů v roztoku.
12. Základy chemické rovnováhy v roztocích.
13. Taveniny elektrolytů.
14. Rovnováha v elektrochemických systémech.

Literatura

Z: Murrell J.N., Jenkins A.D., Properties of Liquids and Solutions, John Wiley & Sons, Chichester 1994, 0471944181
Z: Bockris O'M., Reddy A.K.N., Modern Electrochemistry 1, Plenum Press, New York 1998, 0306455544
D: Gamboa-Aldeco M., Gale R.J., A Guide to Problems in Modern Electrochemistry I, Kluwer Academic, New York 2001, 0306466686
D: Růžička V., Odahové vlastnosti pro fyzikálně-chemické vlastnosti tekutin, učební text VŠCHT Praha 1996, 8070802561

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi