Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:06:52
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N105019/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Trvale udržitelný technologický rozvoj a obnovitelné zdroje energie

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Bohumil Bernauer, CSc.
prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Anotace

Problematiku lze rozdělit do dvou částí, které spolu velmi úzce souvisí. Co se týče první části je cílem předmětu seznámit studenty s trendy, které vedou k zajištění trvale udržitelného rozvoje chemických technologií s důrazem na energetické nároky, bezpečnost, minimalizaci vedlejších produktů, zpracování odpadů a recyklaci surovin. Druhá část je cílena na seznámení studentů se současným stavem využití alternativních zdrojů energie se zaměřením na větrnou a sluneční energii a aplikaci vodíku jako nosiče energie.

Sylabus

1. Chemická technologie jako součást trvale udržitelného rozvoje průmyslových aktivit
2. Hierarchický vývoj chemického procesu, výběr chemického reaktoru, separátoru a výměníkové sítě
3. Minimalizace vzniku odpadních produktů metodami "end-of-pipe" neno změnami technologických parametrů
4. Chemické technologie při zpracování odpadů a recyklaci surovin
5. Analýza bezpečnosti chemických technologií, klasifikace nebezpečných látek a situací, ochrana zdraví osob, legislativa EU
6. Prostředky pro zajištění bezpečnosti chemických procesů
7. Energetické nároky chemických procesů, kompozitní křivky, "pinch-point", dodatečné zdroje energie
8. Přehled alternativních zdrojů energie
9. Větrná energie
10.Sluneční záření jako zdroj energie
11.Vodík jako alternativní nosič energie a základní technologie jeho výroby
12.Speciální technologie produkce vodíku
13.Nízko a středněteplotní palivové články jako zdroje energie
14.Vysokoteplotní palivové články jako zdroje energie

Literatura

Z: P.T. Anastas, J.C. Warner, Green Chemistry: Theory and Practice, Oxford University Press, New York, NY, 2000,ISBN13: 9780198506980.
Z: R. M. Dell and D. A. J. Rand: Clean Energy, The Royal Society of Chemistry, 2004,ISBN: 978-1-84755-055-2.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi