Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 20.5.2022 22:55:19
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Metalurgie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jitka Jandová, CSc.
Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s fyzikálně-chemickými základy procesů používaných pro úpravu rud a kovonosných odpadů před jejich pyrometalurgickým nebo hydrometalurgickým zpracováním. Praktické použití metalurgických procesů je demonstrováno na technologiích výroby surového železa a oceli a na výrobě základních neželezných kovů.

Sylabus

1. Úprava surovin (fyzikální a fyzikálně-chemické postupy).
2. Pražení (sulfatační, oxidační, chloridové), termické rozklady.
3. Redukce oxidů a halogenidů.
4. Redukční tavení, složení a funkce strusek.
5. Výroba surového železa.
6. Zkujňování surového železa, rafinace oceli.
7. Výroba olova a zinku pražně redukčním postupem.
8. Koncentrační tavení, výroba mědi a niklu.
9. Tavná elektrolýza, výroba hliníku a hořčíku.
10. Pyrometalurgické rafinační postupy, výroba čistých kovů.
11. Principy hydrometalurgické výroby kovů.
12. Rafinace výluhů, získávání kovů z roztoků, elektrolytická rafinace.
13. Hydrometalurgická výroba zinku, niklu a mědi.
14. Nové postupy pro výrobu kovů, využití metalurgických pochodů pro zlepšení životního prostředí.

Literatura

Z:Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984;
Z:Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, Košice 2000, 8070995270
Z:Moore J. J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, 0750616466
D:Brož L.: Teoretické základy výroby železa, SNTL Praha 1975.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi