Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.11.2022 13:41:43
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106004/rok/2016'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Metalurgie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Jitka Jandová, CSc.
Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D.

Anotace

Cílem předmětu je seznámit posluchače s fyzikálně-chemickými základy procesů používaných pro úpravu rud a kovonosných odpadů před jejich pyrometalurgickým nebo hydrometalurgickým zpracováním. Praktické použití metalurgických procesů je demonstrováno na technologiích výroby surového železa a oceli a na výrobě základních neželezných kovů.

Sylabus

1. Úprava surovin (fyzikální a fyzikálně-chemické postupy).
2. Pražení (sulfatační, oxidační, chloridové), termické rozklady.
3. Redukce oxidů a halogenidů.
4. Redukční tavení, složení a funkce strusek.
5. Výroba surového železa.
6. Zkujňování surového železa, rafinace oceli.
7. Výroba olova a zinku pražně redukčním postupem.
8. Koncentrační tavení, výroba mědi a niklu.
9. Tavná elektrolýza, výroba hliníku a hořčíku.
10. Pyrometalurgické rafinační postupy, výroba čistých kovů.
11. Principy hydrometalurgické výroby kovů.
12. Rafinace výluhů, získávání kovů z roztoků, elektrolytická rafinace.
13. Hydrometalurgická výroba zinku, niklu a mědi.
14. Nové postupy pro výrobu kovů, využití metalurgických pochodů pro zlepšení životního prostředí.

Literatura

Z:Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984;
Z:Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, Košice 2000, 8070995270
Z:Moore J. J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, 0750616466
D:Brož L.: Teoretické základy výroby železa, SNTL Praha 1975.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi