Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2022 18:36:07
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106007/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Fázové přeměny v kovech

Kredity 4
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Ing. Pavel Stolař, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět podává přehled o fázových přeměnách důležitých při zpracování kovových materiálů. Popsána je krystalizace kovů i fázové přeměny ocelí a neželezných kovů v tuhém stavu.

Sylabus

1. Energetické podmínky fázových přeměn, nukleace a růst zárodku.
2. Krystalizace kovů a slitin, ovlivňování krystalizace.
3. Vzájemná rozpustnost kovů, tuhé roztoky, intermetalické fáze.
4. Stavové diagramy, aplikace termické analýzy.
5. Úloha difúze při krystalizaci kovů.
6. Nerovnovážná krystalizace, krystalizace slitin ve formě.
7. Objemové změny při tuhnutí a chladnutí slitin.
8. Rozpad tuhých roztoků při změně rozpustnosti.
9. Eutektoidní rozpad.
10. Martenzitická a bainitická přeměna.
11. Transformační diagramy, vliv slitinových prvků.
12. Tepelné zpracování žíháním.
13. Kalení a popouštění.
14. Chemicko-tepelné a tepelně-mechanické zpracování.

Literatura

Z: Pluhař J. a kol., Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, SNTL, Praha, 1987,04-411-87.
D: Sinha A.U., Physical Metallurgy Handbook, Mc. Graw Hill, New York, 2004, 0070579865.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi