Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 03:13:31
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106008/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Fyzika kovů

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc.
prof. Ing. Pavel Novák, Ph.D.

Anotace

Předmět je zaměřen na vysvětlení základů struktury kovových materiálů a zejména na poruchy krystalového uspořádání. Je uveden popis jednotlivých poruch krystalové mřížky a jejich chování v materiálech, a ukázány důsledky existence jednotlivých poruch na vlastnosti kovů a slitin.

Sylabus

1.Vnitřní struktury kovů a slitin, krystalické, amorfní a kvazikrystalické materiály.
2.Základy elektronové teorie kovů.
3.Pásová teorie, magnetické a elektrické vlastnosti, koheze.
4.Klasifikace mřížkových poruch, bodové poruchy.
5.Čárové poruchy- dislokace: definice, popis a klasifikace.
6.Čárové poruchy- interakce dislokací s ostatními poruchami krystalové mřížky.
7.Plošné poruchy- hranice zrn: definice, popis a klasifikace.
8.Plošné poruchy- segregace příměsí na hranicích zrn, migrace hranic zrn.
9.Difuze v kovech.
10.Plastická deformace kovů- základní popis.
11.Plastická deformace kovů- křivky zpevnění.
12.Lom.
13.Creep.
14.Zotavení a rekrystalizace.

Literatura

Z: Kratochvíl P., Lukáč P., Sprušil B., Úvod do fyziky kovů I, SNTL, Praha, 1984,04-010-84.
Z: Kužel R., Saxlová M., Šternberk J., Úvod do fyziky kovů II, SNTL Praha, 1985, 04-015-85.
D: Gottstein G., Physical Foundations of Material Science, Springer, Berlin, 2004, 3540401393.


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi