Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 03:09:37
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106010/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemická metalurgie

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jitka Jandová, CSc.
Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D.

Anotace

Náplní předmětu je přehled a fyzikálně-chemický rozbor základních úpravnických, pyrometalurgických a hydrometalurgických pochodů pro výrobu kovů z rudných nebo odpadních surovin. Využití jednotlivých postupů je demomstrováno na výrobních schematech nejdůležitějších neželezných a ušlechtilých kovů.

Sylabus

1. Úprava a koncentrace primárních surovin.
2. Aglomerace, peletizace a briketování.
3. Pražení (sulfatační, oxidační, chloridové), termické rozklady.
4. Redukce oxidů a halogenidů.
5. Redukční a koncentrační pražení.
6. Funkce, složení a struktura kovohutnických strusek, tavná elektrolýza.
7. Pyrometalurgické rafinační pochody.
8. Principy hydrometalurgické výroby kovů, loužící činidla, E-pH diagramy.
9. Kinetika loužení, elektrochemické reakce při loužení, bakteriální loužení.
10. Hydrometalurgické procesy za zvýšených tlaků, metody loužení a zařízení, filtrace.
11. Rafinace výluhů: srážení, sorpční metody, kapalinová extrakce, iontová výměna, cementace.
12. Krystalizace a srážení kovů z roztoků (hydrolytické, iontové a redukční srážení).
13. Elektrolytické postupy získávání kovů, rafinační elektrolýza.
14. Ekonomické a ekologické hodnocení metalurgických procesů.

Literatura

Z: Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984
Z: Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, 2000 Košice, Slovensko,8070995270
Z: Gupta Ch.K.: Chemical Metalurgy: Principles and Practis, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Wienheim, 3527303766
D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworth Heinemhann, 1990, Hartnolls Ltd., Bodmin, Cornwall, England,0750616466
D: Havlik T.: Hydrometallurgy: Principles and applications, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England,9781845694

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi