Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.5.2022 05:11:14
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Chemická metalurgie

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jitka Jandová, CSc.
Ing. Nguyen Hong Vu, Ph.D.

Anotace

Náplní předmětu je přehled a fyzikálně-chemický rozbor základních úpravnických, pyrometalurgických a hydrometalurgických pochodů pro výrobu kovů z rudných nebo odpadních surovin. Využití jednotlivých postupů je demomstrováno na výrobních schematech nejdůležitějších neželezných a ušlechtilých kovů.

Sylabus

1. Úprava a koncentrace primárních surovin.
2. Aglomerace, peletizace a briketování.
3. Pražení (sulfatační, oxidační, chloridové), termické rozklady.
4. Redukce oxidů a halogenidů.
5. Redukční a koncentrační pražení.
6. Funkce, složení a struktura kovohutnických strusek, tavná elektrolýza.
7. Pyrometalurgické rafinační pochody.
8. Principy hydrometalurgické výroby kovů, loužící činidla, E-pH diagramy.
9. Kinetika loužení, elektrochemické reakce při loužení, bakteriální loužení.
10. Hydrometalurgické procesy za zvýšených tlaků, metody loužení a zařízení, filtrace.
11. Rafinace výluhů: srážení, sorpční metody, kapalinová extrakce, iontová výměna, cementace.
12. Krystalizace a srážení kovů z roztoků (hydrolytické, iontové a redukční srážení).
13. Elektrolytické postupy získávání kovů, rafinační elektrolýza.
14. Ekonomické a ekologické hodnocení metalurgických procesů.

Literatura

Z: Beránek M., Šebková J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, SNTL Praha 1984
Z: Štofko M., Štofková M.: Neželezné kovy, 2000 Košice, Slovensko,8070995270
Z: Gupta Ch.K.: Chemical Metalurgy: Principles and Practis, WILEY-VCH, Verlag GmbH&CoKGaA, Wienheim, 3527303766
D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworth Heinemhann, 1990, Hartnolls Ltd., Bodmin, Cornwall, England,0750616466
D: Havlik T.: Hydrometallurgy: Principles and applications, Woodhead Publishing Ltd., Cambridge, England,9781845694

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi