Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 03:03:34
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106011/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Korozní inženýrství

Kredity 5
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Tomáš Prošek, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět seznamuje se základními teoretickými principy koroze, mechanizmy a projevy jednotlivých nerovnoměrných forem koroze, chováním kovů ve významných korozních prostředích a metodami protikorozní ochrany.

Sylabus

1. Úvod a principy korozního inženýrství, rovnoměrná koroze.
2. Termodynamika a kinetika korozních dějů.
3. Galvanické a koncentrační články.
4. Bodová a štěrbinová koroze.
5. Prostředím vyvolané praskání kovů.
6. Ostatní nerovnoměrné formy koroze (poškození vyvolané vodíkem, mezikrystalová, selektivní a erozní koroze, kavitace, koroze třením).
7. Atmosférická koroze.
8. Koroze ve vodných prostředích (voda, půda, průmyslové elektrolyty, beton, lidský organismus a další specifická prostředí).
9. Koroze v plynném prostředí za vysokých teplot.
10. Koroze podle materiálů (ocel a korozivzdorná ocel).
11. Koroze podle materiálů (hliník, měď, hořčík, titan, speciální slitiny, nekovové materiály).
12. Principy protikorozní ochrany kovů (volba materiálu, povlaky, úprava prostředí, konstrukční úpravy, katodická a anodická ochrana).
13. Korozní zkušebnictví.
14. Měření korozní rychlosti a korozní monitoring.

Literatura

Z:Novák P. a kol., Korozní inženýrství verze 1.02 CD, ÚKMKI VŠCHT Praha 2002
D:Jones D.A., Principles and prevention of corrosion, Prentice Hall 1996, 9780133599930
D:Stansbury E.E., Buchanan R.A.: Fundamentals of Electrochemical corrosion, ASM Int., Ohio, 2000, 871706768
D:Trethewey K.R., Chamberlain J., Corrosion Science and Engineering, Longman, Burnt Mill, 1995, 9780582238695
D:Fontana M.G., Greene N.D.: Corrosion Engineering, McGraw-Hill, New York, 1967

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi