Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:47:14
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106014/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Metalurgie železa

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Jiří Děd, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje se základními procesy výroby surového železa ve vysoké peci, používanými surovinami a jejich úpravou a rovněž s alternativními postupy přímé redukce železných rud. V druhé části jsou probírány nejdůležitější rafinační reakce zkujňovacího procesu (oduhličení, odfosfoření) a navazující redukční rafinace (dezoxidace, odsíření, odplynění), s poukázáním na specifika a možnosti současných metalurgických agregátů.
Závěr kurzu je věnován technologickým procesům odlévání oceli a zpracování hutních polotovarů kováním a válcováním.

Sylabus

1. Vývoj výroby železa z rud.
2. Primární a druhotné suroviny pro výrobu železa.
3. Úprava primárních surovin a příprava vysokopecní vsázky.
4. Procesy při výrobě surového železa ve vysoké peci.
5. Provoz vysoké pece, směry intenzifikace vysokopecního procesu.
6. Tavná redukce a přímá výroba železa z rud.
7. Reakce zkujňovacího procesu.
8. Kyslíkový konvertor, elektrická oblouková, tandemová a SM pec.
9. Mimopecní rafinace oceli.
10. Rafinace oceli v pánvové peci.
11. Klasické a kontinuální odlévání oceli.
12. Výroba korozivzdorných ocelí, přetavné rafinační procesy.
13. Výroba oceli a litiny pro odlitky.
14. Zpracování hutních polotovarů kováním a válcováním.

Literatura

Z: Brož L. a kol.: Hutnictví železa, SNTL/Alfa Praha 1988
Z: Brož L.: Teoretické základy výroby železa, SNTL/Alfa Praha 1972
D: Moore J.J.: Chemical Metallurgy, Butterworths London 1990, ISBN: 0408053690
D: Beránek M., Jandová J., Pedlík M.: Technologie kovových materiálů, VŠCHT Praha 1984

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi