Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 29.11.2022 09:23:58
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106017/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Základy metalurgických a korozních procesů

Kredity 5
Rozsah 3 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Luděk Joska, CSc.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Předmět prohlubuje znalosti získané v rámci bakalářeského studia do oblasti metalurgických a korozních procesů. V metalurgické části je pozornost věnována aplikaci termodynamických principů a kinetických na určení průběhu procesů. V části věnované korozi je, po diskusi vodivosti a vlastností elektrolytů, probrána rovnováha kov-elektrolyt, teorie smíšeného potenciálu, obecně charakterizovány korozní procesy a popsány dostupné experimentální postupy.

Sylabus

1. Fyzikálně-chemický popis metalurgických a korozních procesů.
2. Metalurgické procesy - tepelné bilance, entropické změny, rovnováha.
3. Diagramy G - T.
4. Redukční procesy.
5. Pražně-reakční procesy, strusky.
6. Vedení proudu - vodiče elektronové, polovodiče, vodiče iontové.
7. Elektrolyt - disociace, přenos náboje, pohyblivost, solvatace, acidobazické rovnováhy.
8. Rovnováha v elektrochemických systémech, potenciál.
9. Diagramy potenciál-pH.
10. Elektrochemická kinetika, základní vztahy.
11. Smíšený potenciál, depolarizace, elektrodové děje vodíku a kyslíku.
12. Elektrochemický popis koroze v elektrolytech.
13. Elektrochemické experimentální metody, určování korozní rychlosti.
14. Technická elektrolýza.

Literatura

Z: Moore J.J., Chemical metallurgy., Butterworths, London 1990, 0408053690
Z: Imriš I., Komorová L., Termodynamika v hutníctve., Alfa, Bratislava 1990, 8005006047
D: M. Malinovský, I.Roušar a kol., Teoretické základy pochodů anorganické technologie., SNTL/ALFA, Praha 1987
D: Bard A.J., Faulkner L.R., Electrochemical Methods., John Wiley and Sons., NY 2000, 0471043729
Z: Jones D.A., Principles and prevention of corrosion., Prentice Hall, Upper Saddle River 1996, 0133599930

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi