Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 21.3.2023 13:00:20
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Koroze materiálů pro restaurátory

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant prof. Ing. Aleš Helebrant, CSc.
doc. Ing. Milan Kouřil, Ph.D.
Ing. Irena Kučerová, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Konzervátoři a restaurátoři památek se v praxi setkávají téměř se všemi druhy materiálů. Pro výběr správného postupu obnovy a konzervace památek jsou nezbytné znalosti o mechanismech korozních dějů a o způsobech protikorozní ochrany materiálů. Předmět seznamuje se základy koroze a protikorozní ochrany významných kovových, polymerních (papír, dřevo, textil, useň) a anorganických nekovových materiálů (sklo, keramika, stavební materiály).

Sylabus

1. Termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů.
2. Pasivita kovů, vliv heterogenity na korozní děje.
3. Druhy koroze kovů - mechanizmy.
4. Koroze kovů podle prostředí.
5. Protikorozní ochrana kovů volbou materiálu a povlaky.
6. Elektrochemické ochrany, úprava prostředí, konstrukční úpravy.
7. Informace o korozní odolnosti (literatura, databáze, zkoušky, monitorování).
8. Faktory ovlivňující odolnost polymerních materiálů.
9. Fotochemická degradace a atmosférické stárnutí polymerních materiálů.
10. Korozní odolnost polymerních materiálů, termická degradace, biodegradace.
11. Koroze přírodních materiálů na bázi celulózy a proteinů.
12. Koroze skla a smaltových povlaků ve vodném prostředí.
13. Koroze keramických materiálů a betonu.
14. Koroze anorganických přírodních materiálů.

Literatura

Z:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006
Z:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389
D:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845
D:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006
Z: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz
D: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi