Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.7.2022 00:00:44
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Konzervování archeologických nálezů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Klára Drábková, Ph.D.

Anotace

Cílem je seznámit studenty s postupy při průzkumu a konzervování archeologických nálezů, spadajících do kategorie artefaktů (uměle vyrobených předmětů)z kovových i nekovových materiálů.

Sylabus

1. Specifika archeologických nálezů.
2. Datování archeologických nálezů.
3. Předměty z depozitářů, vypovídací hodnota, význam dřívějších konzervačních zásahů.
4. Předměty vyzvednuté in situ, vypovídací hodnota nálezových okolností (pylová analýza, makrozbytky, rozbor půdy).
5. Obecné postupy při průzkumu archeologických předmětů před konzervací.
6. Obecné postupy při konzervaci archeologických předmětů.
7. Železné předměty.
8. Předměty z mědi a slitin mědi
9. Antické kovové předměty
10. Předměty ze stříbra, zlata, cínu, olova
11. Předměty ze dřeva.
12. Předměty ze skla, jantaru,textilu.
13. Keramické předměty.
14. Zásady pro uložení sbírek.

Literatura

Z Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992
Z Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000
Z Josef J.: Technologie výroby keramiky. Učební text pomaturitního konzervátorského studia Národního muzea Praha, 1994.
D Seminář restaurování textilu, Východočeské muzeum Pardubice. Pardubice, 1993, str. 60-61.
D Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha,1992
D Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi