Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 21.3.2023 12:42:11
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Konzervování archeologických nálezů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Klára Drábková, Ph.D.
Elektronické materiály dostupné v e-learningu VŠCHT

Anotace

Cílem je seznámit studenty s postupy při průzkumu a konzervování archeologických nálezů z kovových i nekovových materiálů. Přednášky jsou také věnovány problematice předmětů vyrobených kombinací různých materiálů, rekonzervaci, výrobě kopií a preventivní konzervaci.

Sylabus

1. Specifika archeologických nálezů
2. Konzervování keramických nálezů
3. Konzervování nálezů ze skla
4. Předměty vyzvednuté „in situ“
5. Konzervování nálezů ze dřeva
6. Konzervování nálezů z usní
7. Železné předměty
8. Předměty z mědi a jejích slitin
9. Předměty ze stříbra, zlata, cínu, olova
10. Textilní archeologické nálezy
11. Předměty z kostí, jantaru a kombinované předměty
12. Výroba kopií
13. Rekonzervace, preventivní konzervace
14. Zápočtový test

Literatura

Ustohal V.: Kovy a slitiny, Moravské zemské muzeum v Brně, 1992
Pleiner R.: Iron in archaeology, Archeologický ústav AV ČR, 2000
Zelinger J., Heidingsfeld V., Kotlík P, Šimůnková E.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha, 1992
Pleiner R., Rybová A.: Pravěké dějiny Čech, Academia,Praha, 1978
Učební texty VŠCHT: Materiály památkových objektů
Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů, Technické muzeum v Brně, 2011


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi