Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.11.2022 13:43:30
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106027/rok/2016'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2016/2017

Technologie zpracování kovů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Jan Šerák, Ph.D.

Anotace

Absolvováním tohoto předmětu získá student ucelené znalosti o běžně používaných metodách a technologiích zpracování kovových materiálů od slévárenských technologií až po technologie tváření. Zmíněny jsou rovněž možnosti dělení a spojování materiálu.

Sylabus

1. Konstrukce a navrhování odlitků.
2. Výroba slévárenských forem.
3. Slévárenské slitiny.
4. Tavení a odlévání slévárenských slitin.
5. Tváření kovů za tepla.
6. Ohřev materiálu a ohřívací zařízení pro tváření a tepelné zpracování.
7. Objemové tváření, válcování, kování a lisování.
8. Protlačování za tepla.
9. Plošné tváření za studena.
10. Dělení materiálu, stříhání, ohýbání, tažení, kovotlačitelství.
11. Způsoby svařování, konstrukce svaru.
12. Pájení kovů.
13. Metody obrábění, soustružení, frézování.
14. Vrtání, hoblování, broušení.

Literatura

Z:Novotný J., Šanovec J., Bednář B., Kreibich V.: Technologie I, Vydavatelství ČVUT, Praha, 2006, 8001023516
Z:Němec M., Suchánek J.,Šanovec J.: Základy technologie I, Vydavatelství ČVUT 2006, 8001035301
Z:Michna Š., Nová I.: Technologie a zpracování kovových materiálů, Adin, s.r.o. Prešov, 2008, 9788089244386
D:Mádl J., Barcal J.: Základy technologie II, Vydavatelství ČVUT 2002, 8001026108
D:Fischer U. a kol: Základy strojnictví, Europa - Sobotáles cz, s.r.o, 2004, 8086706095


VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi