Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 27.9.2022 01:00:57
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106037/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Zpracování odpadů

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
Ing. Radka Kalousková, CSc.

Anotace

Odpady představují značný a celosvětový problém. Cílem předmětu je ukázat postupy zpracování, využití a zhodnocení různých typů odpadů. Budou přiblíženy technologie, které mají potenciál minimalizovat množství odpadů na skládkách a naopak maximalizovat jejich recyklaci.

Sylabus

1.Úvod - odpady obecně. Kovonosné odpady a jejich využití při výrobě kovů.
2.Základní pyro- a hydrometalurgické operace při zpracování kovonosných odpadů.
3.Zpracování železného šrotu, odpadů obsahujících Pb, slinutých karbidů.
4.Zpracování kovonosných odpadů obsahujících Al, Cu, Zn.
5.Zpracování amortizačního odpadu - strojní celky, autovraky, kovové obaly, ledničky, pračky.
6.Problematické kovonosné odpady a možnosti jejich zpracování.
7.Vznik a klasifikace polymerního odpadu, legislativa, ekobilance.
8.Plastový odpad a jeho zhodnocení. Třídění a separace plastů, fyzikální, chemická recyklace, energetické zhodnocení plastů, ekologické aspekty.
9.Pryžový odpad a jeho zhodnocení. Materiálové využití, regenerace pryže, energetické zhodnocení.
10.Využití anorganických odpadů pro výrobu stavebních hmot 1 - strusky, popílky, úlety.
11.Využití anorganických odpadů pro výrobu stavebních hmot 2 - produkty odsiřovacích procesů.
12.Využití odpadů při výrobě betonu, skla a keramiky.
13.Elektrotechnický odpad jako speciální kategorie odpadů (legislativa a praxe).
14.Zpracovaní elektrotechnického odpadu z domácností (televizory, světelné zdroje, mobilní telefony).

Literatura

Z:Kuraš M.,Odpady, jejich využití a zneškodňování,Praha,1994,8085087324
Z:Botula J.,Recyklace odpadů kovových a kovonosných,VŠB-TU Ostrava,2003,8024804956
Z:Obroučka K.,Termické zneškodňování odpadů,VŠB-TU Ostrava,1997,8070785055
Z:Ducháček V.,Polymery,VŠCHT Praha,2000,8070802413
Z:Scheirs J.,Polymer recycling:Science,Technology and Applications,Wiley&Sons,2001,9780471970545
Z:Hlaváč J.,Chemická technologie silikátů,VŠCHT Praha,1976
Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv I,část 1,VŠCHT Praha,1994,807080212X
Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv I,část 2,VŠCHT Praha,1995,8070802243
Z:Škvára F.,Technologie anorganických pojiv II,VŠCHT Praha,1995,8070802251
D:Odpadové fórum,12127779

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi