Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 05:08:43
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N106044/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Vlastnosti a technologie zpracování kovových materiálů

Kredity 6
Rozsah 4 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant prof. Dr. Ing. Dalibor Vojtěch

Anotace

Cílem předmětu je poskytnout detailní informace o technicky důležitých kovových materiálech. Probírány jsou významné skupiny ocelí, litin i neželezných kovů. U důležitých slitinových systémů jsou popsány mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti. Důraz je kladen na využití rovnovážných stavových diagramů kovových systémů. Ve druhé části předmětu jsou detailně popsány technologie zpracování kovů - odlévání, tváření, dělení, spojování a obrábění a další.

Sylabus

1. Stavové diagramy Fe-Fe3C a Fe-C, vliv legujících prvků a nečistot na vlastnosti ocelí.
2. Nelegované oceli.
3. Oceli pro výztuž do betonu, pro kolejnice, automatové, k cementování, k nitridaci.
4. Oceli pružinové, k zušlechťování, nástrojové, korozivzdorné.
5. Litiny.
6. Slitiny hliníku, hořčíku a titanu.
7. Slitiny mědi a niklu.
8. Slitiny nízkotavitelné, vysokotavitelné a ušlechtilé.
9. Odlévání kovů � konstrukce odlitků, výroba forem
10. Odlévání kovů � slévárenské slitiny.
11. Tváření kovů � válcování, kování, lisování.
12. Tváření kovů � protlačování, další postupy.
13. Svařování, pájení, lepení.
14. Obrábění.

Literatura

Z: D. Vojtěch: Kovové materiály, VŠCHT Praha, Praha, 2006.
Z: L. Ptáček a kol.: Nauka o materiálu I, CERM s.r.o., Brno, 2001.
Z: L. Ptáček a kol.: Nauka o materiálu II, CERM s.r.o., Brno, 1999.
D: J. R. Davis (Ed.): Carbon and Alloy Steels, ASM Specialty Handbook, ASM International, Materials Park, 1996.
D: J. R. Davis (Ed.): Properties and Selection: Non-ferrous Alloys and Special-Purpose Materials, ASM Specialty Handbook, ASM International, Materials Park, 1990.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi