Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 25.9.2022 18:38:30
verze: 5159
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N107007/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Chemie anorganických materiálů I

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Martin Havlík Míka

Anotace

Předmět je zaměřen na chemické a fyzikální děje, které jsou důležité při přípravě nových materiálů s přesně definovanými vlastnostmi. Na základě termodynamického přístupu je kladen důraz na fázové rovnováhy v kondenzovaných systémech. Významná pozornost je věnována chemické rovnováze, reaktivitě a stabilitě materiálů. Dále je probírána termodynamika slinování, vznik nových fází a vlastnosti disperzních soustav. Jsou uváděny příklady vývoje a přípravy nových pokročilých materiálů.

Sylabus

1. Základní charakteristika nekovových materiálů.
2. Vysokoteplotní fázové rovnováhy v jednosložkových soustavách.
3. Fázové diagramy a rovnovážné tlaky významných sloučenin.
4. Vysokoteplotní fázové diagramy binárních soustav.
5. Vysokoteplotní fázové diagramy ternárních soustav.
6. Konstrukce fázových diagramů.
7. Rovnováha chemických reakcí čistých kondenzovaných fází.
8. Rovnováha chemických reakcí v pevných a kapalných roztocích.
9. Reaktivita a stabilita skelných a keramických materiálů.
10. Termodynamická data - tabelace, standardní stavy.
11. Fázová rovnováha na zakřivených rozhraních.
12. Dispersní soustavy a jejich vlastnosti.
13. Vznik nové fáze nukleací a spinodálním rozkladem.
14. Termodynamika slinování.

Literatura

Z:Šatava V., Rybaříková L., Matoušek J.: Fyzikální chemie silikátů I, SNTL, 1986.
Z:Moore W.: Fyzikální chemie, SNTL, 1981, ISBN: 10421852.
D:Šatava V.: Úvod do fyzikální chemie silikátů, SNTL, 1965, ISBN: 0483565.
D:Atkins P., De Paula J.: Atkins’ Physical Chemistry, Oxford University Press, 2002,ISBN: 0198792859.
D:Babushkin V.I., Matveyev G.M., Mchedlov-Petrossyan O.P.: Thermodynamics of Silicates, Springer, 1985,ISBN: 038712750X.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi