Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 06:10:03
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N107011/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Procesy a zařízení v keramickém průmyslu

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Jiří Hamáček
doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.

Anotace

Předmět seznamuje studenty se zařízeními a procesy v keramickém průmyslu od charakterizace a přípravy surovin a keramických směsí, přes tvarovací procesy až po nízko i vysokoteplotní zpracování. Za cíl si klade naučit studenty zvolit vhodná zařízení pro příslušné technologické operace a porozumět procesům při výrobě keramiky.

Sylabus

1. Procesy v keramické technologii, základní procesy přípravy keramických materiálů, tradiční a inženýrská keramika -specifikace, charakrerizace, rozdělení.
2. Charakterizace částicových soustav, disperzní analýza, matematická číselné charakteristiky, základní metody disperzní analýzy. Charakterizace a specifikace keramických materiálů (chemické a fázové složení , analýza povrchů, termochemické a termofyzikální vlastnosti).
3. Částicové soustavy s řízenou hutností, hustota, specifický povrch, struktura pórů- metody stanovení, princip.
4. Příprava keramických směsí - principy, charakterizace procesů, parametry procesu - zdrobňování, míchání, mísení, aglomerace.
5. Dezaglomerace - zdrobňovací stroje, typy, mechanismy, účinnost, využití.
6. Míchání v keramických technologiích,popis procesu, typy míchadel, užití. Mísení v keramických technologiích, popis procesu, příklady, výpočty.
7. Odlučování a třídění- separace částic, filtrační procesy, typy zařízení, funkce, popis procesů, výpočty.
8. Granulace, popis procesu, typy zařízení, funkce, výpočty.
9. Koloidní chování vodných suspenzí a těst, mechanika částic a reologie keramických suspenzí a past, reometrie. Význam v keramické technologii.
10.Příprava keramických hmot dané konsistence pro technologické zpracování, zpracování směsí v kapalné fázi, výpočty
11.Tvarování v keramické technologii, základní typy, význam, lisování, typy vytvářecích zařízení. Vytváření keramiky z plastických těst, extruze.
13.Vytváření litím, mechanismus tvorby střepu, tlakové lití, nové směry ve vytváření keramických materiálů
14.Nízko- a vysokoteplotní zpracování keramiky, typy sušáren a pecí.

Literatura

Z: Hanykýř V., Kutzendörfer J.: Technologie keramiky, Silikátový svaz, Praha 2008, ISBN978-80-86821-48-1
Z: Valenta L.: Keramická příručka, Silikátový svaz, Praha 2007, ISBN978-80-86821-46-7

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi