Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 06:38:09
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N107013/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Přenosové jevy v materiálovém inženýrství

Kredity 5
Rozsah 2 / 2 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Jan Macháček, Ph.D.

Anotace

Předmět prohlubuje, zobecňuje a syntetizuje poznatky mechaniky tekutin, termodynamiky, sdílení tepla a hmoty s přímými aplikacemi na výpočet technologických zařízení v materiálovém průmyslu.

Sylabus

1. Úvod do předmětu, základy kartézského tenzorového počtu, materiální derivace
2. Tenzorový počet, základní bilanční rovnice
3. Bilance hmotnosti a hybnosti, příklady, počáteční a okrajové podmínky
4. Bilance momentu hybnosti, rovnice kontinuity, tenzor napětí a rychlosti deformace, konstitutivní rovnice, viskózní tekutina
5. Cauchyho rovnice, Navier Stokesova rovnice, proudění newtonských tekutin
6. Proudění newtonských tekutin v různých geometriích systému, cylindrické souřadnice
7. Nenewtonské tekutiny - proudění suspenzí a past
8. Reologie a reometrie
9. Bilance mechanické energie počáteční a okrajové podmínky; konvekce, kondukce a radiace
10. Ustálené vedení tepla, Fourierův zákon, Fourier-Kirchhoffova rovnice
11. Tepelný odpor, analogie mezi přenosem tepla a elektrického náboje
12. Neustálené vedení tepla, Biotovo číslo, počáteční a okrajové podmínky
13. Nucená a přirozená konvekce, přenos tepla při ustáleném toku viskózní tekutiny
14. Vedení tepla s objemovým zdrojem. Přenos tepla sáláním, sálání mezi tělesy

Literatura

Z: Šesták J., Rieger F.: Přenos hybnosti, tepla a hmoty. Nakladatelství ČVUT, Praha, 2000, ISBN: 80-01-02933-6.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi