Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 30.9.2022 02:33:54
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N107016/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Technologie skla

Kredity 7
Rozsah 4 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Ing. Jaroslav Kloužek, CSc.
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc.
Ing. Miroslav Rada, CSc.

Anotace

Náplní předmětu jsou chemicko-inženýrské a fyzikálně chemické základy tavicího procesu skel zahrnujících chronologicky děje průmyslového procesu a metody přípravy speciálních skel a vrstev na skle.

Sylabus

1. Metody přípravy skelných materiálů
2. Suroviny, homogenizace a příprava sklářské vsázky
3. Tavicí reakce ve sklářském kmeni
4. Pochody rozpouštění částic ve skelné tavenině
5. Rozpustnost plynů ve skelných taveninách
6. Mechanismy odstraňování bublin ze skelných tavenin
7. Oxidačně-redukční stav skel
8. Rozpouštění kapalných nehomogenit ve skelných taveninách
9. Vliv charakteru proudění na tavicí proces skel
10. Odpařování těkavých složek skelných tavenin
11. Koroze žárovzdorných materiálů skelnými taveninami
12. Skla barvená sloučeninami železa a síry
13. Speciální skla
14. Vrstvy na skle


Literatura

Z: Hlaváč J.: Základy technologie silikátů, SNTL, Praha 1988.
D: Paul A.: Chemistry of glasses, Chapman and Hall, 1982.
D: Trier W.: Glass furnaces - Design Construction and operation, SGT, Sheffield 1987. ISBN: 0900682205
D: Bartuška M.(Ed.): Vady skla, Práh, Praha 2001. ISBN: 80-7252-043-1D
D: Smrček A. (Ed.): Tavení skla, ČSS, Teplice 2008. ISBN: 978-80-904044-0-3

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi