Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 1.10.2022 21:57:57
verze: 5160
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N107021/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Zpracování odpadů-stavební hmoty,sklo,keramika

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant Ing. Martina Šídlová, Ph.D.
doc. RNDr. František Škvára, DrSc.

Anotace

Předmět je zaměřen klasifikaci anorganických, především silikátových, odpadů, jejich zpracování a recyklaci ve výrobě anorganických pojiv, stavebních hmot a ve sklářství a keramice. Předmět je dále zaměřen na principy strojních zařízení používaných při úpravách odpadů a při jejich recyklaci. Dále jsou probírány základy legislativy pro hospodaření s odpady.

Sylabus

1. Informační zdroje, zákon o odpadech, klasifikace odpadů
2. Zpracování odpadů, jejich úprava
3. Zpracování odpadů - spalování, alternativní paliva
4. Zpracování odpadů – skládkování
5. Odpady z energetiky a hutnictví
6. Základy technologie cementu
7. Základy technologie betonu
8. Využití anorganických odpadů při výrobě stavebních hmot
9. Pojiva a stavební hmoty na bázi odpadního CaSO4
10. Stavební a demoliční odpady a jejich recyklace
11 Základy technologie skla, recyklace skla
12. Základy technologie keramiky, recyklace keramiky
14. Radioaktivní odpady

Literatura

Hlaváč J.: „Základy technologie silikátů“, SNTL/Alfa Praha 1988
Škvára F.: „Technologie anorganických pojiv“, VŠCHT Praha 1994
Kuraš M.: „Odpady a jejich zpracování“, VŠCHT Praha 2014, ISBN 978-80-86832-80-7
Voštová V., Fries J.: „Zpracování pevných odpadů“, FStr ČVUT Praha 2005, ISBN 80-01-02672-8
Vaníček I.: „Sanace skládek, starých ekologických zátěží“, ČVUT Praha 2002, ISBN 80-01-02438-5
Pytlík P.: „Ekologie ve stavebnictví“ FSt ČVUT Praha 1997, ISBN 80-85380-38-2
Jirásek J., Vavro M.: „Nerostné suroviny a jejich využití“, Ostrava 2008, ISBN 978-80-248-1378-3
Kreníková V.: „Odpady a druhotné suroviny II“ Universita J. E. Purkyně 2014, ISBN 978-80-7414-872-9

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi