Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 9.12.2022 11:22:45
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N107023/rok/2018'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Alexandra Kloužková, CSc.
doc. Dr. Ing. Dana Rohanová

Anotace

Předmět Povrchové úpravy a konzervování skla a keramiky shrnuje různé typy degradace keramických a skleněných předmětů a seznamuje se základními postupy používanými při restaurování těchto předmětů.

Sylabus

1. Vývoj povrchových úprav keramických materiálů od neolitu po současnost
2. Dělení povrchových úprav z různých hledisek, použití glazur a engob, suroviny a vlastnosti
3. Historická barvítka (anorganická i organická) a pigmenty, druhy dekorace, dekorační techniky keramických materiálů
4.Mechanismus a typy poškození keramických povrchů, stárnutí keramiky
5.Vývoj chemie a technologie výroby skelných materiálů a přehled používaných dekoračních technik
6.Mechanismus a typy koroze skelných povrchů
7. Archeologické materiály � metody postupného vyzdvižení skla a keramiky do okolních podmínek, způsoby uložení skelných a keramických materiálů
8. Listry - dekorování užitkového skla
9. Lazury - vitrážová skla
10.Funkční vrstvy připravené metodou sol-gel, Mozaika "Poslední soud" na PH
11.Ostatní metody dekorování skla (nizkotavitelná a organická barvítka), plátkové zlato
12. Metody studia povrchů skelných a keramických materiálů
13. Etika restaurátora, odstraňování starých restaurátorských zásahů
14. Přehled materiálů používaných k čištění a restaurování skel a keramiky

Literatura

Z:Davison S.: Conservation and restoration of Glass, 2nd editin, Butterworth, Heinemann, Oxford 2003
Z:Hlaváč J.: Základy technologie silikátů SNTL, Praha 1981
Z:Hanykýř V., Kutzendorfer J.: Technologie keramiky, Vega s.r.o., Hradec Králové 2008.
Z:Buys S., Oakley V.: The conservation and restoration of ceramics, 8th ed.; Butterworth-Heinemann: Oxford, (2008)._
D:Herainová M., Glazury, Keramické barvy a dekorační techniky, Silikátový svaz, Praha (2002)
D:Henderson J.: The science and archaeology of materials: an investigation of inorganic materials. London, Routledge, (2000).
D:Eppler R.A., Eppler D.R.: Glazes and glass coatings, The American Ceramics Society (2000) ISBN 1-57498-054-8
Z:Sedláčková H., Rohanová D.: Renaissance and Baroque Glass from the Central Danube Region, Archaia Brno, 2016.

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi