Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 6.12.2022 04:47:25
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N107025/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Charakterizace částic a mikrostruktur

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Eva Gregorová, CSc.
prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst

Anotace

Předmět podává obecný přehled o metodách charakterizace částic a částicových soustav. V první části jsou přesně definovány parametry velikosti, tvaru a uspořádání malých částic a podrobně je probrána statistika malých částic, včetně kvantilů, středních hodnot, momentů a momentových poměrů. V druhé části jsou detailně probrány jednotlivé metody charakterizace částic, od sedimentačních metod přes laserovou difrakci, obrazovou analýzu, rentgenovou difrakci, adsorpční metody až k méně obvyklým metodám. Poslední část předmětu se zabývá disperzními soustavami. Předmět je vhodný pro studenty všech oborů a lze ho doporučit všem, v jejichž práci je nutno charakterizovat soustavy částic nebo mikrostruktury.

Sylabus

1. Úvod (ekvivalentní a statistické průměry)
2. Tvar a povrch částic, fraktály
3. Uspořádání částic, koordinační čísla
4. Statistika malých částic I: Základní typy rozdělení, kvantily, základní statistické parametry
5. Statistika malých částic II: Analytické distribuční funkce, momenty, momentové poměry
6. Sedimentační metody a tvarová charakterizace částic
7. Laserová difrakce I: Teorie (Mie, Fraunhofer, Rayleigh)
8. Laserová difrakce II: Praktické využití
9. Jiné metody (Coulter counter, dynamický rozptyl světla / DLS, ELS, OPC)
10. Obrazová analýza I: Volné částice, kvantitativní charakterizace tvaru
11. Obrazová analýza II: Zrna v polykrystalických materiálech, stereologie
12. Určení velikosti zrn pomocí rentgenové difrakce
13. Adsorpční metody (BET)
14. Suspenze, nanofluidy a aerosoly

Literatura

Z - Allen T.: Particle Size Measurement (two volumes, fifth edition). Chapman & Hall, London 1997. (ISBN 0-412-75350-2).
Z - van de Hulst H. C.: Light Scattering by Small Particles. Dover, New York 1981. (ISBN 0-486-64228-3).
Z - Xu R.: Particle Characterization - Light Scattering Methods. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht 2000. (ISBN 1-4020-3-0357-9).
Z - Gregg S. J., Sing K. S. W.: Adsorption, Surface Area and Porosity (second edition). Academic Press, London 1982. (ISBN 0-12-300956-1).
Z - Russ J. C., Dehoff R. T.: Practical Stereology (second edition). Kluwer Academic, New York 2000. (ISBN 0-306-46476-4).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi