Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 05:04:09
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N107027/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Mikrostruktura a vlastnosti heterogenních materiálů

Kredity 4
Rozsah 2 / 1 / 0
Examinace Z+Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant Ing. Eva Gregorová, CSc.
prof. Dr. Dipl.-Min. Willi Pabst

Anotace

Předmět podává ucelený přehled o mikrostruktuře a vlastnostech porézních materiálů, včetně vysoce porézních (tzv. celulárních) materiálů. V úvodu je prezentována obecná klasifikace porézních materiálů a jsou definovány základní pojmy jako pórovitost, velikost pórů atd. Další části se zabývají základními metodami přípravy porézních materiálů a charakterizací takto připravených mikrostruktur tradičními mikrostrukturnímy parametry i korelačními funkcemi. Poslední části předmětu jsou věnovány efektivním vlastnostem a aplikacím porézních a celulárních materiálů. Předmět je vhodný pro studenty všech oborů.

Sylabus

1. Úvod (typy porézních materiálů � definice a rozdělení)
2. Pórovitost, velikost, tvar a topologie pórového prostoru
3. Příprava porézních materiálů I: Parciální slinování a pórotvorná činidla
4. Příprava porézních materiálů II: Pěny a replikační techniky, celulární materiály a struktury
5. Charakterizace mikrostruktur I: Rtuťová porozimetrie
6. Charakterizace mikrostruktur II: Obrazová analýza a stereologie
7. Charakterizace mikrostruktur III: Jiné metody
8. Teorie mikrostruktur (pravděpodobnostní a korelační funkce)
9. Mikromechanické meze efektivních vlastností
10. Vztahy mezi vlastnostmi a pórovitostí I: Elastické konstanty a další mechanické vlastnosti
11. Vztahy mezi vlastnostmi a pórovitostí II: Termofyzikální a jiné vlastnosti
12. Křížové vztahy mezi efektivními vlastnostmi
13. Materiálový design a strukturní aplikace porézních a celulárních materiálů
14. Funkční aplikace porézních a celulárních materiálů

Literatura

Z: Torquato S.: Random Heterogeneous Materials � Microstructure and Macrosopic Properties. Springer, New York 2002. (ISBN 0-387-95167-9).
Z: Gibson L. J., Ashby M. F.: Cellular Solids � Structure and Properties (second edition). Cambridge University Press, Cambridge 1997. (ISBN 0-521-49911-9).
D: Pabst W., Gregorová E.: Effective elastic moduli of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 31-100 in Caruta B.M. (ed.): Ceramics and Composite Materials � New Research. Nova Science, New York 2006. (ISBN 1-59454-370-4).
D: Pabst W., Gregorová E.: Effective thermal and thermoelastic properties of alumina, zirconia and alumina-zirconia composite ceramics, pp. 77-138 in Caruta B.M. (ed.): New Developments in Materials Science Research. Nova Science, New York 2007. (ISBN 1-59454-854-4).

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi