Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 12.8.2022 05:36:13
verze: 5113
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
Data pro 2018/2019

Úvod do mineralogie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň bakalářský předmět
Garant doc. Ing. Barbora Doušová, CSc.

Anotace

Předmět je zaměřen na studium struktury, vlastností a výskytu minerálů. Studenti se seznámí se základními pojmy - mineralogie, petrologie, geologie, geochemie, následující blok je věnován krystalografii - zařazení minerálů do krystalografických soustav, symetrii krystalů, reálnému krystalu. Jsou probírány chemické a fyzikální vlastnosti krystalů z hlediska jejich výskytu, vlastností a možného využití jako nerostných surovin. Součástí předmětu je mineralogický systém, zařazení minerálů do mineralogických tříd, identifikace důležitých průmyslově využitelných minerálů.

Sylabus

1. Úvod do mineralogie - pojem nerostu, definice geologie a petrografie, geochemické děje
2. Krystalová struktura
3. Vlastnosti nerostů
4. Krystalografické soustavy - prvky symetrie
5. Krystalografické soustavy - pokrač.
6. Zákonité srůsty krystalů
7. Systematická mineralogie - vznik a výskyt minerálů
8. Klasifikace nerostů - prvky
9. Sulfidy
10. Halovce
11. Oxidy
12. Oxosole
13. Nerosty organického původu
14. Antropogenní ovlivnění biosféry, průmyslové využití nerostů

Literatura

D:Nesse W.D., Introduction to Mineralogy, Oxford Univ. Press, New York, 2000, 0195106911
D:Keller E.A., Introduction to Environmental Geology, Pearson Education Inc., USA, 2005, 0131447645

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi