Prosím čekejte...
Nepřihlášený uživatel
logo VŠCHT
iduzel: 30011
idvazba: 38199
šablona: api_html
čas: 5.12.2022 06:54:57
verze: 5243
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/studijni-system/
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 30011
idvazba: 38199
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'www.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studijni-system/predmety/U/predmet/N108011/rok/2017'
iduzel: 30011
path: 1/4111/959/8547/4161/1398/8548/4168/4169/8547/4156/1394/8548/39341/39376/8548/48364/48365/8548/43892/43893/8548/39341/39375/8548/38914/38915/8548/29628/29629/8548/43413/8548/28158/28159/8548/24136/24137/8548/28861/28894/8548/25669/25670/8548/20508/20509/8548/22498/22499/8548/4162/1338/8548/15102/15103/8548/10022/10023/8548/4163/1558/8548/4164/945/8548/4165/1404/8548/4168/1410/8548/5338/5339/8548/6214/6522/8548/6996/6998/8548/7925/7928/8548/7925/7928/7937/8548/7924/7930/8548/7924/7930/7941/8548/7922/7926/8548/4167/1406/8548/11349/11351/1/12984/12985/8548/42398/42399/8547/11265/11271/8547/4154/1408/8547/4160/1399/8547/4156/1393/1/4111/942/8547/4161/1397/8547/4159/1395/1/1401/13358/519/30011
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW
Data pro 2017/2018

Strukturní krystalografie

Kredity 3
Rozsah 2 / 0 / 0
Examinace Zk
Jazyk výuky čeština
Úroveň magisterský předmět
Garant doc. Dr. Ing. Michal Hušák

Anotace

Cílem předmětu je naučit posluchače jak získat pomocí difrakčních metod informace o kompletní struktuře zkoumané látky. Předmět je vhodný pro farmaceuty, organické chemiky ale i anorganické chemiky, kteří potřebují analyzovat krystalické produkty.

Sylabus

1. Krystalové soustavy. Prostorové grupy , použití, maticová reprezentace.
2. Typy záření používané pro krystalografické studie, jejich charakteristika.
3. Zdroje záření pro krystalografické studie.
4. Braggova rovnice, Evaldova konstrukce.
5. Různá uspořádání difrakčních experimentů z hlediska použité radiace a typu vzorku.
6. Atomový rozptylový faktor, strukturní faktor.
7. Postup měření na čtyřkruhovém difraktometru.
8. Korekce difrakčních dat.
9. Metody řešení fázového problému.
10. Upřesňování struktury z difrakčních dat.
11. Specifické problémy řešení struktur biologických makromolekul.
12. Řešení krystalové struktury z práškových dat. Rietveldova metoda.
13. Metody řešení krystalových struktur založené na elektronové mikroskopii.
14. Databáze krystalografických dat.

Literatura

D:Kratochvíl B., Chemie a fyzika pevných látek I, VŠCHT Praha, 1994, 8070801964
D:Kratochvíl B., Jenšovský L., Úvod do krystalochemie, SNTL Praha, 1987, 0460887

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha
na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi